Augmentácia je výkon, kedy sa do prsníka vkladá materiál, tzv. implantát. Vkladá sa buď priamo pod žľazu alebo pod prsný sval. Prístup sa volí buď cez prsník, spod prsníka alebo cez pazuchu. Pred operáciou je nutné odobratie mier pacientky. Príjem pacientky na pracovisko je v deň zákroku.
Po zákroku je pacientka prinesená na izbu kde zostáva 24 hodín pod dozorom personálu, má naloženú fixačnú podprsenku. Personál zabezpečuje jednak tlmenie bolesti, jednak postupný príjem tekutín Stehy sú odstránené dva týždne po operácii.

Čo sa týka komplikácií, medzi skoré komplikácie patrí bolesť v rane, krvácanie za rany. Ak sa nedostavia do 24 hodí po operácii, je nepravdepodobné aby k nim ešte došlo. Ďalšia možná komplikácia je infekcia rany. K tejto môže teoreticky dôjsť v ktoromkoľvek období, nakoľko môže dôjsť aj k prejaveniu takzvanej skrytej infekcie. Komplikáciou v neskoršom období môže byť vznik takzvanej kapsulárnej kontraktúry. Ide o väzivové tkanivo okolo implantátu, ktoré deformuje tvar prsníka. Pre korekciu tohto stavu je nutná operácia.