Facelifting, teda napnutie kože tváre sa môže deliť na tri oblasti tváre. Takzvaný horný, kedy ide o oblasť čela, stredný, ide o oblasť samotnej tváre a líc a dolný, kedy ide o oblasť krku. Je potrebné si uvedomiť, že samotný výkon proces poklesu tváre nezastaví len ho dočasne vráti naspäť. Efekt výkonu preto pretrváva asi okolo 10 rokov. To znamená, že ak sa rozhodnete pre facelifting tváre v štyridsiatke, je perspektíva že ďalšie zákroky bude potrebné vykonať v desaťročných intervaloch, teda v päťdesiatke, šesťdesiatke atď.