Podstatným znakom estetickej chirurgie je fakt, že operácia sa vykonáva na zdravom pacientovi a teda akákoľvek aj drobná odchýlka od normálu je pacientom veľmi kriticky hodnotená. Preto aj keď tieto výkon nepatria väčšinou k technicky najnáročnejším, vyžadujú si osobitý prístup lekára k pacientovi, dostatok času na konzultácie, kvalitnú predoperačnú a pooperačnú dokumentáciu vrátane fotodokumentácie. Pacientka musí presne vedieť čo môže od operácie očakávať.

Vzťah lekára a pacienta nie je len o tom predať a kúpiť. Kontakt s pacientom sa nekončí vybratím stehov. Seriózny chirurg presne stanoví pravidelné kontroly v pooperačnom období, niekedy aj v priebehu dvoch a viacerých rokov po operácií.