Do kompetencie plastického chirurga spadá široká škála ochorení a stavov od vrodených abnormalít tváre, rúk, trupu, dolných končatín, cez nádorové ochorenia kože a slizníc, ďalej úrazy tváre a rúk, popáleniny atď.

Jednou časťou práce plastického chirurga sú aj estetické operácie. Plastický chirurg má vo svojej kompetencii aj jedny z najnáročnejších výkonov v chirurgii vôbec. Ide o rôzne rekonštrukčné operácie vykonávané pod mikroskopom a trvajúce niekedy viac ako 10 hodín, medzi ktoré patrí replantácia odrezaných prstov a končatín.