Bez jazvy sa operovať nedá. Vieme ju umiestniť do záhybov, kožných rýh, do vlasatých častí a urobiť ju takmer neviditeľnou, ale úplne odstrániť ju nedokážeme.