Abdominoplastika je chirurgická, estetická úprava brušnej steny. V niektorých literárnych prameňoch sa táto operácia nazýva aj dermolipektómia. Ide o odstránenie nadbytočnej kože a podkožného tuku v oblasti brucha pod pupkom, s premiestnením a vytvorením nového pupka. V prípade, že rozsah výkonu nevyžaduje rekonštrukciu pupka, sa zákrok nazýva aj modifikovaná abdominoplastika alebo miniabdominoplastika. Zákrok je často kombinovaný s liposukciou pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku v podobe plynulých kontúr tela.

Dôvody pre abdominoplastiku sú častejšie estetické, zriedka organické. Väčšinou ide o ženy, ktorým po tehotenstve ostala v oblasti brucha nadbytočná koža so stratou elasticity, zmenená striami, a u ktorých nie je možné dosiahnuť uspokojivý výsledok len liposukciou. Ďalšími kandidátmi na abdominoplastiku sú ženy a muži po redukcii telesnej hmotnosti, ktorej následkom je prevísajúca koža na bruchu.

Hlavnou podmienkou vykonania operácie a dosiahnutia dobrého dlhodobého výsledku operácie je stabilizácia hmotnosti klienta/ky – aspoň počas posledných šiestich mesiacov.

PRED OPERÁCIOU JE NEVYHNUTNÉ INTERNÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE. O prípadných doplňujúcich vyšetreniach rozhodne lekár internista alebo anesteziológ.

V prípade abdominoplastiky ide o operačný zákrok zo skupiny tých náročnejších pre klienta/ku. Vyžaduje si vyšší stupeň erudovanosti plastického chirurga, jeho teoretické a praktické skúsenosti. Je na dohode chirurga a klienta/ky, pre ktorý typ operačného postupu a tým aj kožného rezu sa rozhodnú. Od tohto faktu závisí aj dĺžka a umiestnenie jazvy. Je niekoľko základných typov, postupov a modifikácií, ktoré určujú jednak samotný priebeh operácie a tiež konečný výsledok. Výkony sú robené v našom zariadení výlučne v celkovej anestézii. 4-6 hodín pred operáciou by už klient/ka nemal/a prijímať potravu a tekutiny. FAJČENIE je vhodné vynechať minimálne 14 dní pred operáciou. Klient/ka prichádza do zariadenia v deň operácie, pol hodinu pred plánovaným operačným zákrokom. Po prezlečení sa do operačného odevu sú klientovi/ke na koži zakreslené kožné rezy. Následne prechádza na operačnú sálu. Po uložení na operačný stôl je klient/ka anesteziológom uvedený/á do celkovej anestézie. Po dezinfekcii operačného poľa začína samotný operačný zákrok. Doba trvania operácie je rôzna, podľa rozsahu výkonu od 1 do 3 hodín. Pri skončení operačného zákroku má klient/ka prelepené rany a naložený fixačný pás alebo nohavičky s fixačným pásom. Klient/ka je z operačnej sály prevezený/á do pooperačnej izby, kde zostáva 24 hodín. Počas pooperačného sledovania sa o klienta/ku stará zdravotná sestra.

Tak ako každý operačný zákrok, aj abdominoplastika so sebou prináša určité RIZIKÁ. Je nevyhnutné s nimi rátať a byť pripravený/á na ich riešenie. Preto je pred operáciou veľmi dôležité klienta/ku čo najdôkladnejšie poučiť. Operujeme len nerizikových/é klientov/ky. Predoperačne vyžadujeme potvrdenie dobrého zdravotného stavu laboratórne aj klinicky, a interným vyšetrením.

Prvou KOMPLIKÁCIOU, s ktorou sa môžeme stretnúť v bezprostrednom pooperačnom období je krvácanie a vytvorenie hematómu Hematómom sa snažíme vyhýbať jemnou a šetrnou operačnou technikou, pooperačným kľudovým režimom počas 24 hodín, poprípade zavedením dočasnej Redonovej drenáže počas operácie. Drenáž v prípade potreby ponechávame 24 hodín. Po tejto dobe, ak ustúpi produkcia tekutiny, je drenáž odstránená. Ak by bolo krvácanie masívne, prvým krokom je podanie liekov na zlepšenie zrážanlivosti krvi. V najhoršom prípade je potrebné vrátiť sa na operačnú sálu a vykonať revíziu operačnej rany.

V prevencii vzniku infekcie podávame antibiotiká – tzv. KPPA. Ide o krátkodobú predoperačnú prípravu antibiotikami. To znamená, že antibiotiká sú podávané pred operáciou v jednorazovej vyššej dávke a potom ešte 24 hodín po operácii. Okrem podávania antibiotík sa snažíme eliminovať riziko infekcie aj predoperačnou zvýšenou hygienou klienta/ky a takisto dodržiavaním prísneho aseptického režimu počas operácie. Pooperačná disciplína klienta/ky je jeden z faktorov, ktorý rozhoduje o dobrom výsledku operácie a minimalizuje riziká. V prípade, že by došlo k takejto komplikácii, je nevyhnutné podávanie antibiotík buď vo forme tabletiek alebo v ťažších prípadoch vo forme infúzií.

Samozrejmosťou je takisto sprievodná pooperačná BOLESŤ. Operačný zákrok vykonávame v celkovej anestéze, kedy klient/ka nič necíti. Počas zákroku aplikujeme do miesta operácie aj lokálne anestetikum s dlhodobým účinkom, ktorého efekt sa prejaví v pooperačnom období. Na zvládnutie bolesti je taktiež podávaná infúzia s liekmi proti bolesti.

Zo skupiny neskorých komplikácií musíme uviesť vytvorenie serómu v rane. Je to v podstate podkožná kapsa vyplnená žltkavou tekutinou bez prítomnosti zápalu. Je to pri tomto výkone relatívne častá komplikácia, závisí len na tom, v akom veľkom rozsahu. Menší seróm si nemusí ani klient/ka, ani operatér všimnúť, objemovo väčší je neprehliadnuteľný. Dôležité je nezľaknúť sa a nepodľahnúť pokušeniu na odstránenie serómu punkciou. Takto môže dôjsť k jeho infikovaniu a zbytočným komplikáciám. Seróm ponechávame na spontánne vstrebanie, ktoré môže však trvať aj niekoľko týždňov. Podstatné je však, že VŽDY DÔJDE K JEHO VSTREBANIU.

Od 1. preväzu je potrebné nosiť KOMPRESÍVNY NÁVLEK na brucho, a to buď v podobe pásu alebo nohavičiek so zvýšeným pásom. Klient/ka je poučený/á o tom, že má počas 14 dní čo najviac dodržiavať polohu v polosede, s pokrčením v páse. 14 dní je žiadané obmedzenie fyzických aktivít na minimálnu možnú mieru. Po tejto dobe je možné začať s postupným zaťažovaním operovanej časti. Elastický návlek je však potrebné nosiť počas celej tejto doby až do ôsmych týždňov. Definitívny výsledok je možné očakávať 2 mesiace po operácii, nie je to však absolútnym pravidlom. U niektorých klientov/tiek môže pretrvávať mierny opuch a citlivosť okolia operačnej rany aj tri mesiace. Po tejto dobe je prakticky vždy možný návrat k plnohodnotnému životnému štýlu, hlavne čo sa týka námahy, cvičenia, športovania a fyzicky náročnejšej práce.

Klient/ka je po prepustení objednávaný/á na pravidelné kontroly, v prípade odchýlok od normálneho priebehu hojenia a rekonvalescencie lekár okamžite navrhuje riešenie stavu. Klient/ka má k dispozícii TELEFONICKÝ KONTAKT na ošetrujúceho lekára a informuje ho o pooperačnom priebehu.

Cena:

  • Miniabdominoplastika – operačný výkon: od 1800,- EUR
  • Abdominoplastika – operačný výkon: od 2420,- EUR

  • Celková anestéza: od 240,- EUR

  • Brušný pás: 40,- EUR

  • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 50,- EUR

  • Spolu: od 2950,- EUR

Foto pracoviska: