BOTULOTOXÍN je látka produkovaná baktériami Clostridium botulinum, ktorej účinok spočíva v zabránení prenosu nervového signálu cez nervovo-svalovú platničku. V bežnom jazyku to znamená, že nervový impulz neprechádza na sval. Vyradením činnosti svalu dôjde k zabráneniu tvorby a vyhladeniu už vytvorených vrások na koži.

Indikácie ( kedy je vhodné aplikovať botulotoxín ):

Indikáciou k aplikácii je najčastejšie sťažnosť klienta / ky na tvorbu vrások na čele, medzi obočím a na vonkajšej strane očí. Príčinou vrások musia byť nadmerne funkčné mimické svaly.

Kontraindikácie ( kedy nie je vhodné operovať ):

Nevhodné je aplikovať botulotoxín v prípade krvácavých stavov, pri znížení imunity u klienta / ky, v tehotenstve, pri alergii na niektorú zo zložiek preparátu, alebo pri ochoreniach spojených s poruchou neuromuskulárneho prenosu. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť.

Predaplikačný priebeh:

Pred zákrokom nie sú nevyhnutné žiadne doplňujúce vyšetrenia v prípade, ak ide o zdravého klienta / ku. Ak má klient/ka vážne sprievodné ochorenia, je vhodné nechať pred aplikáciou urobiť aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia.

Priebeh aplikácie:

Klient / ka prichádza na ambulanciu v deň zákroku asi 15 minút pred výkonom. Po prezutí a odlíčení je zhotovená fotodokumentácia stavu. Na klientovi/ke sú zakreslené miesta aplikácie. Klient/ka je následne odprevadený/á do miestnosti pre aplikáciu. Tu je uložený/á do kresla a sestra umyje klientovi / ke miesta aplikácie.
Aplikácia botulotoxínu sa vykonáva tenkou ihlou nasadenou na striekačke pre aplikáciu inzulínu. Do každého miesta vpichu sa aplikuje potrebný počet jednotiek preparátu. Po vpichu sa miesto aplikácie jemne masíruje. Lekár môže miesto vpichu niekedy dočasne stlačiť, ak by hrozilo riziko vzniku krvnej podliatiny. Tá aj napriek snahe môže vzniknúť, najčastejšie pri vonkajších kútikoch očí.

Priebeh po aplikácii:

Klient/ka po aplikácii zostáva sedieť na stoličke a chladí miesta aplikácie chladivým gélom. Po 10 minútach chladenia odchádza z ambulancie. Na koži po aplikácii môžu zostať mierne opuchy a mierne začervenania, ktoré však v priebehu niekoľkých hodín ustúpia. Na druhý deň po aplikácii je možné používať maskovací nedráždivý make-up. Nasledujúca kontrola na ambulancii je 14 dní od aplikácie. Nástup účinku preprátu je už počas 24 hodín po aplikácii a postupne sa stupňuje počas 5-7 dní. K vyhladeniu vrások je však potrebné počkať v niektorých prípadoch aj 3-4 týždne. Dĺžka účinku preparátu je individuálna, v priemere však 3-6 mesiacov. Interval medzi jednotlivými aplikáciami by nemal byť menší ako 3 mesiace.

Komplikácie:

 1. Krvácanie – hematóm ( modrina ): riešením je pritlačenie miest aplikácie na 2-3 minúty. Ak hematóm vznikne, tak po 24 hodinách je možná korekcia make -up- om. Vstrebanie hematómu môže trvať 7 – 14 dní.
 2. Asymetria tvárových štruktúr: môže sa stať, že v niektorých lokalitách nenastúpi účinok preparátu v rovnakej intenzite. Riešením je
  doaplikovanie prípravku o 14 – 21 dní.
 3. Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby.
 4. Začervenanie v mieste vpichu: prechodný jav, ktorého príčinou je nízka teplota preparátu pri aplikácii. Stav vymizne v priebehu 3-4 hodín
  od aplikácie.
 5. Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta vpichu: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor.
  Citlivosť kože môže zostať aj trvale znížená.
 6. Zvýšená citlivosť v miesta aplikácie: zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, časový faktor.
 7. Dvojité videnie: dočasný stav, ku ktorému môže dôjsť pri zatečení preparátu do oblasti očnice. Riešenie prináša časový faktor, po uplynutí
  účinku botluotoxínu.
 8. Ektropium – vytočenie viečka navonok: vážna, ale našťastie vzácna komplikácia. Môže vzniknúť v prípade, ak je botulotoxín aplikovaný
  do dolného viečka očí.
 9. Pokles horného viečka: nežiadúca komplikácia pri aplikácii prípravku do čela alebo vrásky hnevu. Príčinou je zatečenie preparátu na sval,
  ktorý zabezpečuje zdvihnutie horného viečka. Riešenie a vyliečenie predstavuje časový faktor. Tento negatívny príznak by mal ustúpiť do troch týždňov od vzniku.

Foto pracoviska: