MAX Švehlíkovky

AUGMENTÁCIA je výkon, kedy sa do prsníka vkladá materiál, tzv. IMPLANTÁT. Povedzme si teda na úvod niečo o ňom:

IMPLANTÁT je v základe silikónový obal, ktorý môžeme prirovnať k púzdru alebo sáčku, vyplneného silikónovým gélom. Pri bližšej charakteristike zistíme, že obal je minimálne dvojvrstvový, aby sa zabránilo úniku silikónového gélu a takisto samotný gél používaný v dnešných implantátoch je tzv. kohézny. Tento termín znamená, že gél netečie, ale má svoju tvarovú pamäť. To znamená, že aj pri prasknutí implantátu zostáva gél v jeho vnútri. Implantáty sú dodávané na trh sterilne balené v neuveriteľnom množstve rozmerov a objemov.

Aj keď je na trhu k dispozícii množstvo výrobcov implantátov, v princípe ich všetky je možné rozdeliť do dvoch základných skupín.

 1. Skupina – OKRÚHLE IMPLANTÁTY
 2. Skupina – ANATOMICKÉ IMPLANTÁTY

Nedá sa s určitosťou povedať, že by bol jeden z nich nadriadený tomu druhému. Okrúhle implantáty sú vhodné pri umiestnení pod prsný sval, zatiaľ čo anatomické implantáty má zmysel dávať priamo pod žľazu. Pre prípad vloženia implantátu pod žľazu je však potrebné mať dostatok podkožného tkaniva , hlavne tuku, aby bolo implantát možné len ťažko nahmatať. Pri štíhlych pacientkach, ktoré sú v dnešnej dobe prevládajúcou skupinou, je vloženie implantátu pod žľazu zriedkavé. Vo väčšine prípadov tak majú uplatnenie v operatíve z tohto dôvodu práve okrúhle implantáty.
Obe skupiny, tak okrúhle ale aj anatomické implantáty sa delia ešte podľa typu povrchu.

 1. Podskupina – HLADKÉ IMPLANTÁTY
 2. Podskupina – TEXTÚROVANÉ IMPLANTÁTY

Ešte prednedávnom sa jednoznačne uznával medzi odborníkmi názor, že textúra na povrchu implantátu znižuje riziko vzniku jednej z komplikácií AUGMENTÁCIE a to kapsulárnej kontraktúry. Dnes sa tento názor znovu prehodnocuje a odborníci s tejto oblasti tvrdia, že napríklad nie je dôvod používať okrúhle textúrované implantáty z toho dôvodu, že pri možnej rotácii implantátu sa v podstate nič nestane a nie je dôvod aby textúra implantátu neprestajne dráždila tkanivo tela. Opak je však pravdou pri anatomických implantátoch, kde rotácia implantátu spôsobí jeho nositeľke vážny problém. Preto by všetky anatomické implantáty mali byť s textúrou.

Obe skupiny a podskupiny sa môžu rozdeliť ešte podľa stupňa naplnenia implantátu. V jednoduchosti si to môžete predstaviť, ako sáčok, ktorý nie je naplnený na 100% ale na 85 a 75%. Je samozrejmé, že implantát plnený na 100% bude tvrdší ako ten naplnený na 85% pri rovnakom objeme. Ide tu o rozhodnutie pacientky. Takisto implantát naplnený na 100% bude vyšší v predozadnom smere a teda vytvaruje špicatejší, stojaci prsník. Ak má pacientka záujme o plochý a rozľahlejší prsník, je možné aby si zvolila implantát, ktorý nie je plnený na 100%.

A posledná a pre pacientky najdôležitejšia charakteristika implantátu je jeho OBJEM. A tu je možné prakticky čokoľvek. Je len na vkuse pacientky a ochote a vkuse plastického chirurga, na akom objeme sa dohodnú. V ideálnom prípade by však implantát mal byť zvolený presne pre prsník danej pacientky. To znamená, že by nemal prekračovať hranice jestvujúcej prsnej žľazy. V takomto prípade, bude implantát prakticky neviditeľný pre okolie a prsia budú pôsobiť maximálne prirodzeným dojmom.
Toľko by som rád spomenul k implantátom a teraz môžeme prejsť k samotnej predoperačnej príprave a k operácii.

Ak sa lekár s pacientkou dohodne na charaktere implantátu, dohodnú si termín operácie.

Operačný výkon sa robí v celkovej anestézii. K tomu pacientka potrebuje predoperačné vyšetrenie – internistu – ktorý zhodnotí jej stav a povie, či môže byť operovaná. Na základe jeho nálezu sa ešte anesteziológ rozhodne, či pacientka môže byť operovaná. Ak áno, tak pacientka prichádza na pracovisko v deň operácie. Prezlečie sa, uloží si osobné veci a prichádza na operačnú sálu, kde je očakáva celý personál. To znamená operatér, inštrumentačná sestra, asistent operatéra, anesteziológ a anesteziologická sestra. Pacientka sa uloží na operačný stôl a anesteziológ jej napichne žilu. Potom je uvedená do celkovej anestézy. V čase úplného znecitlivenia je vykonaný zákrok. Operačný prístup pre vloženie implantátov je volený buď spod prsníka, alebo okolo dvorca alebo cez pazuchu. Závisí na predoperačnej dohode medzi pacientkou a operatérom.

Po ukončení operácie je pacientke naložená fixačná podprsenka a pacientka je s maximálnym pohodlím prenesená na izbu, kde prebieha pooperačná starostlivosť.

Pacientka zostáva na izbe 24 HODÍN POD DOZOROM PERSONÁLU, a je jej podávaná cielená liečba proti bolesti. Personál zabezpečuje jednak tlmenie bolesti, jednak postupný príjem tekutín. Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz lekárom – operatérom a pacientka je prepustená do domáceho ošetrenia.
Stehy sú odstránené dva týždne po operácii.

Najmenej vábivá ale súčasne najdôležitejšia je otázka možných komplikácií.

Tak ako každý operačný zákrok, AUGMENTÁCIA môže spôsobiť problémy:

Medzi skoré komplikácie patrí BOLESŤ v rane, KRVÁCANIE za rany. Ak sa nedostavia do 24 hodí po operácii, je nepravdepodobné aby k nim ešte došlo. Ďalšia možná komplikácia je INFEKCIA rany. K tejto môže teoreticky dôjsť v ktoromkoľvek období, nakoľko môže dôjsť aj k prejaveniu takzvanej skrytej infekcie. Komplikáciou v neskoršom období môže byť vznik takzvanej KAPSULÁRNEJ KONTRAKTÚRY. Ide o väzivové tkanivo okolo implantátu, ktoré deformuje tvar prsníka. Pre korekciu tohto stavu je nutná operácia.

V stručnosti však možno na záver povedať, že :

V rukách dobrého operatéra prostý názov ZVÄČŠENIE PRSNÍKOV zahŕňa vytvorenie perfektne tvarovaných, vymodelovaných prsníkov v absolútnej proporcii s postavou pacientky. Na tento účel slúži veľké množstvo rozličných tvarov a veľkosti implantátov. Výber typu implantát je na vôli pacientky a skúsenosti operatéra. Výsledkom ich spoločného snaženia by malo byť úplne prirodzené, perfektne modelované poprsie s minimálne viditeľnou jazvou.

 • Augmentácia – operačný výkon: 1770,- EUR
 • Implantáty 2 ks: 1060,- EUR okrúhle Eurosilicon
 • Implantáty 2 ks: 1260,- EUR okrúhle Nagor
 • Celková anestéza: od 300,- EUR
 • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 70,- EUR

 • Fixačné podprsenky 2 kusy: 100,- EUR

 • stabilizačný pás: v cene

 • elastické punčochy : v cene

 • papuče: v cene

 • konzultácie a pooperačné kontroly : v cene

 • Spolu: od 3400,- EUR

Pred / Po:

PredPo

Foto pracoviska: