Operácia Gynekomastie – odstránenie prsných žliaz  u mužov sa vykonáva pri nadmerne  vyvinutých prsiach a to v prípadoch, keď to vadí po stránke estetickej. Zvyčajne sa klienti sťažujú to, že nemôžu nosiť tesnejšie obtiahnuté tričká, nakoľko v nich majú prsia do špicu. Často im to vadí aj na dovolenkách, pri kúpaní, keď pri často dobre vypracovanej postave majú  nadmerné vyvinuté prsia, niekedy aj trochu ovísajúce.

Tento operačný zákrok odstraňuje nadbytok žľazy prsníkov a vytvaruje prsia tak, aby boli tvorené hlavne prsným svalom, so zachovaním bradavky a dvorca. Jazva pri operácii je umiestnená okolo dolnej polovice dvorca.

Tento zákrok je indikovaný u mužov, ktorým sa nepáči ich tvar a veľkosť prsných svalov.

NEVHODNÉ je operovať v prípade krvácavých stavov a znížení imunity u klienta, zápalových ochorení prsníka, takisto v prípade nesplniteľných, nerealistických očakávaní klienta. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť a dokonalá predoperačná príprava.

Pred operáciou je vhodné absolvovať dve stretnutia – konzultácie. Ich hlavným cieľom je, aby klient vysvetlil lekárovi svoje predstavy a očakávania, aby mu lekár vysvetlil možnosti úpravy a určil, či sú očakávania klienta realistické alebo nie. Takýmto spôsobom sa predchádza nedorozumeniam a možnému sklamaniu klienta a buduje sa vzťah založený na dôvere.

PRED OPERÁCIOU vykonávanou v celkovej anestézii sú nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia. Potrebné je interné predoperačné vyšetrenie, ktorého záver povie či môže, alebo nemôže byť klient operovaný. K internému vyšetreniu sú nevyhnutné odbery krvi na hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie vnútorného prostredia. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie vykonáva u nás na ambulancii anesteziológ MUDr. Ján Švehlík st. a jeho cena je zahrnutá v cene zákroku.

Niekedy je vhodné doplniť aj Endokrinologické vyšetrenie.

Pred operačným zákrokom je nutné aspoň 6 hodín nejesť, nepiť a nefajčiť minimálne 14 dní.!

Klient prichádza na naše pracovisko v deň operácie asi 1 hodinu pred plánovaným zákrokom. Po prezlečení sa do operačného odevu, sú mu podané lieky za účelom premedikácie, to znamená zníženia predoperačného stresu. Je zhotovená predoperačná fotodokumentácia. Operatér následne u klienta vyznačí miesto rezu a zakreslí si rozsah prsnej žľazy, ktorá má byť odstránená. Po zakreslení prechádza na operačnú sálu, kde je uložený na operačný stôl. Anesteziologická sestra mu zavedie vnútrožilovú kanylu a je uvedený anesteziólogom do celkovej anestézie.

Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa je prevedený samotný výkon. Na záver operácie sa operačná rana v prípade potreby drénuje, uzatvorí sa, rany sú zakryté sterilným krytím a klientovi je naložený fixačný návlek.

Po skončení operácie a po zobudení z celkovej anestézy zostáva klient najprv asi dve hodiny na lôžku na operačnej sále. V tomto čase dochádza k odbúravaniu liekov, klient sa preberá, začína vnímať okolie. Asi po dvoch hodinách je prevezený do pozákrokovej izby, kde je preložený na lôžko. Tu zostáva počas jednej noci na pozorovanie. V tomto čase je preň k dispozícii sestra alebo lekár, ktorý mu pomáhajú s postupným príjmom tekutín, takisto ukončujú podávanie infúznej liečby a analgetickej liečby ( proti bolesti ). Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz rany, odstránené sú drény, ak boli použité a klient je v doprovode prepustený do domáceho ošetrenia.

Pooperačné kontroly sú vykonávané podľa potreby, najneskôr však po 14-tich dňoch od operácie na odstránenie stehov. Počas tejto doby odporúčame práceneschopnosť klienta. V pooperačnom období, po 24 hodinách, je umožnené klientovi prsia sprchovať, ale ranu nerozmáčať.

Návrat do zamestnania je možný po 1-2 týždňoch a zvýšená fyzická aktivita po 1-2 mesiacoch.

Je nutné po dobu 3 týždňov nosiť špeciálny fixačný  návlek.

KOMPLIKÁCIE:

 • Krvácanie: riešením je podanie liekov na zvýšenie zrážania krvi. Pri silnom krvácaní môže byť potrebné otvoriť operačnú ranu a nájsť zdroj krvácania.
 • Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a zadrénovanie rany.
 • Opuch: bežný sprievodný jav, najvýraznejší býva na 3. deň od operácie. Potom postupne ustupuje, avšak známky opuchu môžu byť pozorovateľné aj mesiac po operácii.
 • Seróm: menší seróm si nemusí klient ani  operatér všimnúť, objemovo väčší je neprehliadnuteľný. Seróm ponechávame na spontánne vstrebanie, ktoré môže však trvať aj niekoľko týždňov alebo sa vykoná jeho punkcia.
 • Bolesť: je nevyhnutným sprievodným znakom každej operácie. Riešením je podávanie analgetík – liekov proti bolesti.
 • Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta operácie: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor. Citlivosť kože môže zostať aj trvale znížená.
 • Nevyhovujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy alebo silikónová náplasť na jazvu resp. masáže jazvy.
 • Zvýšená citlivosť v oblasti jazvy: zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, masáže jazvy alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
 • Kontrahujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.
 • Keloidná jazva: vážna, ale našťastie zriedkavá komplikácia. Riešením sú masáže jazvy, kryoterapia, aplikácia kortikoidov atď. Žiadne riešenie však nie je jednoznačne účinné. Môže priniesť zlepšenie stavu, avšak po ukončení liečby sa môže stav vrátiť.
 • Asymetria: ani za normálnych okolností nemôžeme na tele človeka rátať s absolútnou symetriou. Ak by bola vážna asymetria, tak riešením môže byť reoperácia a dokorigovanie stavu. Nie však skôr ako po 6 mesiacoch od prvej operácie.
 • Odumretie bradavky a dvorca: vážna komplikácie, kedy sú tkanivá ponechané na sekundárne zhojenie. Po určitom čase( 6 mesiacov ) je možné pristúpiť k rekonštrukcii bradavky a dvorca.
 • Zmeny pigmentácie (sfarbenia): zmeny pigmentácie bradavky a dvorca je možné korigovať tetovaním.
 • Ovisnutie prebytku kože: Niekedy, u väčších gynekomastií môže  zostať prebytok kože v takom rozsahu, že je voľná a ovísajúca. V takom prípade je nutná modelácia prsníkov s výslednými jazvami okolo dvorca, vertikálne a v podprsnej ryhe. Túto operáciu neodporúčam skôr ako po 6 mesiacoch od prvej operácie.  Niekedy sa to dá však spraviť v jednej operácii, ak od začiatku predvídame, že sa takýto problém môže vyskytnúť.

Cena:

 • Operačný výkon: 1460,- EUR

 • Celková anestéza: 490,-EUR
 • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 70,- EUR

 • Kompresívný návlek: od 70,- EUR
 • Spolu: od 2000,- EUR

Foto pracoviska: