LABIOPLASTIKA je chirurgická, estetická úprava veľkých alebo malých pyskov ohanbia. Ide o odstránenie nadbytočnej kože a sliznice z oblasti malých alebo veľkých pyskov ohanbia a ich modelácia do požadovaného tvaru a veľkosti. Zákrok je na žiadosť klientky často kombinovaný s aplikáciou piercingu.

DÔVODY, pre ktoré klientky podstupujú tento zákrok sú častejšie estetické, zriedkavejšie organické , to znamená, že majú vplyv na zdravotný stav klientky. Operácia je vhodná aj u klientiek s nadmernými pyskami ohanbia, ktoré im spôsobujú problémy pri bežnom živote, osobnej hygiene, športových aktivitách, pri sexuálnom styku.

Samotnej úprave predchádza dôkladná konzultácia u plastického chirurga. Cieľom konzultácie je „zosúladiť“ estetické nároky klientky s reálnymi možnosťami operatéra, aby konečný efekt zákroku bol čo najbližší alebo úplne korešpondoval s požiadavkám klientky. Při konzultácii je nutné klientku oboznámiť o spôsobe, akým bude operácia realizovaná a pozorne ju informovať o predoperačných a pooperačných pokynoch súvisiacich so zákrokom.

PREDOPERAČNÉ POKYNY

 • najmenej 7 dní pred plánovaným zákrokom nie je vhodné užívať lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo ibuprofénu, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. / acylcoffin, anopyrin, acylpyrin, aspro, mironal, defibrin, alnagon, nurofen, ibalgin, ibuprofen a iné /,
 • termín zákroku je vhodné určiť v období bezprostredne po skončení menštruácie
 • klientka by nemala trpieť vírusovou, či inou chorobou, nemala by mať výtok, kojiť, ani byť krátko po pôrode,
 • v deň zákroku si klientka musí zabezpečiť doprovod,
 • pred nástupom na zákrok si klientka pripraví roztok na sedacie kúpele /borovú vodu, repík alebo harmanček…/,
 • v deň operácie je vhodné obliecť si voľný odev /sukňa,../,
 • 4-6 hodín pred zákrokom neprijímať potravu ani tekutiny a nefajčiť !!!!!

Pred zákrokom, ktorý na našom pracovisku vykonávame najčastejšie v CELKOVEJ ANESTÉZE, vyžadujeme interné predoperačné vyšetrenie. Celková anestéza zabezpečí čo najväčší komfort a bezpečnosť klientky. Umožňuje zachovanie maximálneho stupňa symetrie štruktúr, pretože tieto nie sú deformované lokálnym anestetikom. Význam má aj pre pooperačnú analgéziu – bezbolestnosť až počas 6-8 hodín od zákroku.

Klientka prichádza na na naše pracovisko 1 hodinu pred plánovaným zákrokom. Operatér ešte raz klientku vyšetrí a preberie s ňou jej definitívne požiadavky. Následne klientku vyšetrí anesteziológ, ktorý bude zodpovedný za bezbolestný priebeh operácie. Klientka sa prezlečie do jednorázového odevu , prezuje sa a prechádza v doprovode sestry na operačnú sálu. Po napichnutí žily je klientka uvedená do celkovej anestézy a je jej podaná jednorázová dávka antibiotika. Zákrok prebieha za sterilných podmienok. Princíp operácie spočíva v chirurgickom odstránení nadbytočnej časti pyskov ohanbia a v ich úprave do požadovanej veľkosti a tvaru. Po odstránení nadbytočného tkaniva a zastavení možného krvácania sa sliznica pyskov zošíva vstrebateľnými stehmi, ktoré nie je nutné odstraňovať. Stehy vypadnú samé v priebehu asi štyroch týždňov. Po skončení operačného zákroku má klientka prelepené operačné rany. Je prevezená z operačnej sály do pooperačnej izby, kde zostáva 1-3 hodiny.

Pooperačný priebeh

V pooperačnom období je veľmi dôležitá spolupráca a disciplína klientky pri dodržiavaní pooperačných pokynov lekára. Po operácii je okolie pyskov opuchnuté, necitlivé a mierne bolestivé a nezvyčajné nie sú ani „modriny“ okolia operovaného miesta, ktoré však časom úplne vymiznú. Doba vstrebania opuchu a „modrín“ je približne 14 -28 dní. Asi 3-4 dni môže pretrvávať mierne krvácanie, resp. špinenie. Vzhľad pošvového vchodu môže byť preto zo začiatku pooperačne skreslený. Na konečný výsledok operácie je preto nutné chvíľu počkať, dostaví sa až po ústupe opuchu a vstrebaní „modrín“. Definitívny tvar získa operované miesto za mesiac.

Pooperačná intímna hygiena

 1. pre zmiernenie krvácania a opuchov sa odporúčajú obklady minimálne každé 3 hodiny, najmenej 4 až 5 dní po zákroku,
 2. 3 x denne sprchovanie /oplachovanie/ intímnej oblasti, prípadne sedací kúpeľ /vhodná borová voda, repík, harmanček/ počas 2 týždňov, vždy po toalete.
 3. prvé dni vkladať do nohavičiek sterilnú gázu, neskôr stačí prekrývanie oblasti intímnou vložkou.

Obmedzenia

 1. pri sprchovaní sa nemajú používať žiadne kozmetické prípravky počas 14-tich dní po zákroku,
 2. vyvarovať sa dlhodobého sedenia,
 3. bezprostredne po operácii je vhodné nosenie ľahkých a vzdušných odevov, dávať prednosť sukniam pred nohavicami,
 4. mesiac po zákroku sa vyhýbať pohlavnému styku a používaniu vaginálnych čípkov a tampónov,
 5. neodporúča sa pôrod do jedného roku od operácie.

Tak ako každý operačný zákrok, aj labioplastika má svoje riziká a možné operačné a pooperačné komplikácie. Medzi tieto patria:

 1. Krvácanie: riešením je podanie liekov na zvýšenie zrážania krvi. Pri silnom krvácaní môže byť potrebné otvoriť operačnú ranu a nájsť
  zdroj krvácania.
 2. Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a zadrénovanie rany.
 3. Porucha citlivosti malých alebo veľkých pyskov: zlepšenie môže priniesť časový faktor. Citlivosť kože môže zostať aj trvale znížená.
 4. Nevyhovujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.
 5. Zvýšená citlivosť : zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
 6. Kontrahujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.
 7. Keloidná jazva: vážna, ale našťastie zriedkavá komplikácia. Riešením sú masáže jazvy, kryoterapia, aplikácia kortikoidov atď. Žiadne riešenie
  však nie je jednoznačne účinné. Môže priniesť zlepšenie stavu avšak po ukončení liečby sa môže stav vrátiť.
 8. Opuch: v prípade pretrvávania opuchu je riešením podávanie medikamentov.
 9. Asymetria: riešením je reoperácia – korekcia asymetrie.

PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ trvá približne 4-5 dní. Po tejto dobe je možné nastúpiť do zamestnania. 3-4 týždne sa odporúča telesné šetrenie. Po tejto dobe je prakticky vždy možný návrat k plnohodnotnému životu, hlavne čo sa týka námahy, cvičenia, športovania a fyzicky náročnejšej práce.

Mnohí sexuológovia sa obávajú zníženia citlivosti u klientiek po vykonanom zákroku. Avšak skúsenosti z veľkého množstva uskutočnených operácií poukazujú na zlepšenie citlivosti pri pohlavnom styku. Operácia je mnohokrát tak dôležitou zmenou v živote ženy, že im môže pomôcť odstrániť i psychický blok vychádzajúci zo vzhľadu pohlavného ústrojenstva a zhoršenej možnosti realizácie bežných činností ženy. Kozmetická úprava odborne nazývaná labioplastika je pomocníkom na ceste ku zlepšeniu intímneho života ženy.

Cena:

 • Operačný zákrok od 800,- EUR (+ 200,-EUR anestézia)

Foto pracoviska: