LIPOSUKCIA je operačný zákrok, pri ktorom sú odstránené miestne nahromadenia tuku, za účelom formovania jedného alebo viacerých miest tela – postavy. ZLEPŠUJE kontúry a tvar tela rozrušením a odsatím podkožného tuku.

Vykonáva sa TUMESCENTNOU TECHNIKOU – to znamená, že cieľové tkanivo, tukové bunky sú naplnené fyziologickým roztokom obsahujúcim lokálne anestetikum, adrenalín a bikarbonát.

TUMESCENTNÝ ROZTOK znižuje krvné straty, umožňuje jednoduchšie odstránenie tuku a zmenšuje pooperačný diskomfort a bolesť.

LIPOSUKCIOU môžeme dosiahnuť veľmi dobré výsledky, a to najmä pri odsávaní tuku z oblastí, kde tukové tkanivo ostáva odolné voči diétam a intenzívnemu cvičeniu. Táto metóda sa dá použiť na modeláciu brady, tváre a krku, ramien, brucha, podbruška, zadku, bokov, stehien, kolien, lýtok a členkov atď.

LIPOSUKCIA NIE JE LIEČBOU CELKOVEJ OBEZITY. V prípade nadmernej celkovej hmotnosti bez komplexnej liečby, vrátane redukcie hmotnosti, nie je možné dosiahnuť zlepšenie tvaru tela.

LIPOSUKCIA môže byť RIZIKOVÁ pre klientov/ky so zdravotnými problémami ako je cukrovka, významné srdcové alebo pľúcne ochorenia a pri nedostatočnosti krvného obehu.

Nevhodné je operovať v prípade krvácavých stavov a znížení imunity u klienta/ky, takisto v prípade nesplniteľných, nerealistických očakávaní klienta/ky. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť a dokonalá predoperačná príprava.

Odsávanie tuku sa vykonáva buď v celkovej anestézii, alebo v miestnom (lokálnom) znecitlivení.

Pred operáciou v miestnom znecitlivení nie sú nevyhnutné žiadne doplňujúce vyšetrenia v prípade, ak ide o zdravého klienta/ku. Ak má klient/ka sprievodné ochorenia, je vhodné nechať pred operáciou urobiť aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia. Vo vážnych prípadoch môžeme nechať doplniť interné predoperačné vyšetrenie.

14 dní pred zákrokom nie je vhodné užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú (anopyrin, acylpyrin), ibuprofen ( brufen, nurofen, ibalgin ) alebo warfarin ( orfarin, pelentanette ).

Pred operáciou vykonávanou v celkovej anestézii sú nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia. Potrebné je interné predoperačné vyšetrenie, ktorého záver povie či môže, alebo nemôže byť klient/ka operovaná. K internému vyšetreniu sú nevyhnutné odbery krvi na hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie vnútorného prostredia. Takisto je potrebné anesteziologické predoperačné vyšetrenie. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie vykonáva u nás na ambulancii anesteziológ MUDr. Ján Švehlík st. a jeho cena je zahrnutá v cene za zákrok.

Pred operačným zákrokom v celkovej anestézii je nutné aspoň 6 hodín nejesť, nepiť a nefajčiť !

Klient/ka prichádza na naše pracovisko v deň operácie asi pol hodinu pred plánovaným zákrokom. Po prezlečení sa do operačného odevu, sú klientovi/ke podané lieky za účelom premedikácie, to znamená zníženia predoperačného stresu, operatér si na tele zakreslí body, podľa ktorých bude prebiehať operačný výkon a je zhotovená predoperačná fotodokumentácia. Klient/ka po zakreslení prechádza na operačnú sálu, kde je uložená/ý na operačný stôl a následne je uvedená/ý anesteziólogom do celkovej anestézy.

Operačný zákrok v miestnom znecitlivení:
Po zakreslení presného rozsahu a polohy lokalít, po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa, je tuk infiltrovaný tumescentným roztokom. Po znecitlivení odsávanej partie je do tuku zasunutá kanyla z malého zárezu na koži. Kanylou sa v tuku pohybuje „lúčovitým“ pohybom a tupý koniec kanyly jemne rozrušuje membrány tukových buniek. Tuk z nich vyteká a je odsávaný otvormi v kanyle pomocou podtlaku liposukčnej pumpy. Zárezy sú následne zošité jemným vláknom.

Operačný zákrok v celkovej anestézii:
Ak je plánované odsatie väčšej plochy alebo väčšieho počtu lokalít, mohla by spotreba miestneho anestetika prekročiť bezpečné množstvo a preto radšej volíme celkovú anestéziu.
Spôsob vykonania zákroku je však v podstate rovnaký.

Po skončení operácie a po zobudení z celkovej anestézy zostáva klient/ka najprv asi dve hodiny na lôžku na operačnej sále. V tomto čase dochádza k odbúravaniu liekov, klient/ka sa preberá, začína vnímať okolie. Asi po dvoch hodinách je prevezený/á do pozákrokovej izby, kde je preložený/á na lôžko. Tu zostáva počas jednej noci na pozorovanie. V prípade zákroku v miestnom znecitlivení ostáva na pooperačnej izbe 1-3 hodiny. V tomto čase je pre klienta/ku k dispozícii sestra alebo lekár, ktorý mu/jej pomáhajú s postupným príjmom tekutín, takisto ukončujú podávanie infúznej liečby a analgetickej liečby ( proti bolesti ). Po výkone pretrváva vytekanie infiltrovaného roztoku a tkanivovej tekutiny z kožných zárezov asi 8-10 hodín. Po tomto čase odtekanie roztoku prestane. Roztok môže byť zafarbený krvou, čo nie je dôvod na znepokojovanie sa. Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz rany, odstránené sú drény, ak boli použité a klient/ka je v doprovode prepustený/á do domáceho ošetrenia.

Prvou KOMPLIKÁCIOU, s ktorou sa môžeme stretnúť v bezprostrednom pooperačnom období je krvácanie a vytvorenie hematómu. Hematómom sa snažíme vyhýbať jemnou a šetrnou operačnou technikou, pooperačným kľudovým režimom počas 24 hodín, poprípade zavedením dočasnej Redonovej drenáže počas operácie. Drenáž v prípade potreby ponechávame 24 hodín. Po tejto dobe, ak ustúpi produkcia tekutiny, je drenáž odstránená. Ak by bolo krvácanie masívne, prvým krokom je podanie liekov na zlepšenie zrážanlivosti krvi. V najhoršom prípade je potrebné vrátiť sa na operačnú sálu a vykonať revíziu operačnej rany.

V prevencii vzniku infekcie podávame antibiotiká – tzv. KPPA. Ide o krátkodobú predoperačnú prípravu antibiotikami. To znamená, že antibiotiká sú podávané pred operáciou v jednorazovej vyššej dávke. Okrem podávania antibiotík sa snažíme eliminovať riziko infekcie aj predoperačnou zvýšenou hygienou klienta/ky a takisto dodržiavaním prísneho aseptického režimu počas operácie. Pooperačná disciplína klienta/ky je jeden z faktorov, ktorý rozhoduje o dobrom výsledku operácie a minimalizuje riziká. V prípade, že by došlo k takejto komplikácii, je nevyhnutné podávanie antibiotík buď vo forme tabletiek alebo v ťažších prípadoch vo forme infúzií.

Samozrejmosťou je takisto sprievodná pooperačná BOLESŤ. Operačný zákrok vykonávame buď v miestnom znecitlivení alebo v celkovej anestéze, teda klient/ka nič necíti. Používame lokálne anestetikum s dlhodobým účinkom, ktorého efekt sa prejaví v pooperačnom období tým, že jeho účinok trvá 6-8 hodín. Na zvládnutie bolesti je taktiež podávaná infúzia s liekmi proti bolesti.

Zo skupiny neskorých komplikácií musíme uviesť vytvorenie SERÓMU v rane. Je to v podstate podkožná kapsa vyplnená žltkavou tekutinou bez prítomnosti zápalu. Menší seróm si nemusí ani klient/ka, ani operatér všimnúť, objemovo väčší je neprehliadnuteľný. Dôležité je nezľaknúť sa a nepodľahnúť pokušeniu na odstránenie serómu punkciou. Takto môže dôjsť k jeho infikovaniu a zbytočným komplikáciám.Seróm ponechávame na spontánne vstrebanie, ktoré môže však trvať aj niekoľko týždňov.
Podstatné je však, že VŽDY DÔJDE K JEHO VSTREBANIU.

OPUCH je bežný sprievodný jav, najvýraznejší býva na 3. deň od operácie. Potom postupne ustupuje, avšak známky opuchu môžu byť pozorovateľné aj mesiac po operácii.

ASYMETRIA: ani za normálnych okolností nemôžeme na tele človeka rátať s absolútnou symetriou. Drobná asymetria môže vyžadovať odsatie tuku v druhom sedení.

NEROVNOSŤ PLOCHY PO ODSATÍ TUKU: je možné riešiť buď korekciou nerovnosti liposukciou v druhom sedení alebo výplňou chýbajúcej časti pomocou LIPOFILLINGU.

PORUCHA CITLIVOSTI ČASTI VZDIALENEJ OD MIESTA OPERÁCIE: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor. Citlivosť kože môže zostať aj trvale znížená.

NEVYHOVUJÚCA JAZVA: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy, alebo silikónová náplasť na jazvu, resp. masáže jazvy.

DO ZAMESTNANIA sa môže klient/ka vrátiť po 5. až 14. dňoch od operácie, namáhavejšia aktivita a šport sú možné po 4-6 týždňoch. Dôležité je nosenie elastickej bandáže počas 6-8 týždňov. Dĺžka nosenia záleží na stave kože, množstve odsatého tuku, veľkosti odsávanej lokality a na odporúčaní operatéra.

Klient/ka je po prepustení objednávaný/á na pravidelné kontroly, v prípade odchýlok od normálneho priebehu hojenia a rekonvalescencie lekár okamžite navrhuje riešenie stavu. Klient/ka má k dispozícii TELEFONICKÝ KONTAKT na ošetrujúceho lekára a informuje ho o pooperačnom priebehu.

Cena:

  • Celková anestéza: od 240,- EUR
  • Brušný pás: 40,- EUR
  • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 50,- EUR
  • Liposukcia – operačný výkon:

    brada, krk, ramená, kolená, členky: od 450,- ERU

    brucho: od 600,- EUR

    boky, stehná: od 750,- EUR

Foto pracoviska: