mini Švehlíkovky

REDUKČNÁ MAMMAPLASTIKA – zmenšenie prsníkov sa vykonáva pri výrazne vyvinutých prsiach a to hlavne v prípadoch, keď ich nadmerná váha prináša zdravotné ťažkosti a zlé držanie tela.

Tento operačný zákrok odstraňuje nadbytok tkaniva prsníkov a modeluje zostávajúce tkanivo prsníka tak, aby sa komplex bradavky a dvorca presunul do vyhovujúceho postavenia.

Tento zákrok je indikovaný u žien, ktoré:

 • majú neproporcionálne veľké prsníky v porovnaní so zvyškom tela
 • sa sťažujú na pocit príliš ťažkých prsníkov s bradavkami smerujúcimi nadol
 • majú bolesti krku, chrbta, ramien, ktoré sú zapríčinené nadmernou váhou prsníkov
 • sú obmedzované nadmernou váhou či veľkosťou prsníkov napr. pri športe
 • sú nespokojné s veľkosťou prsníkov, čo niekedy vedie k psychologickým, či emocionálnym problémom

NEVHODNÉ je operovať v prípade krvácavých stavov a znížení imunity u klientky, zápalových ochorení prsníka, takisto v prípade nesplniteľných, nerealistických očakávaní klientky. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť a dokonalá predoperačná príprava.

Pred operáciou je vhodné absolvovať dve stretnutia – konzultácie. Ich hlavným cieľom je, aby klientka vysvetlila lekárovi svoje predstavy a očakávania, aby jej lekár vysvetlil možnosti úpravy a určil, či sú očakávania klientky realistické alebo nie. Takýmto spôsobom sa predchádza nedorozumeniam a možnému sklamaniu klientky a buduje sa vzťah založený na dôvere.

PRED OPERÁCIOU vykonávanou v celkovej anestézii sú nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia. Potrebné je interné predoperačné vyšetrenie, ktorého záver povie či môže, alebo nemôže byť klientka operovaná. K internému vyšetreniu sú nevyhnutné odbery krvi na hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie vnútorného prostredia. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie vykonáva u nás na ambulancii anesteziológ MUDr. Ján Švehlík st. a jeho cena je zahrnutá v cene zákroku.

Je potrebné mať USG vyšetrenie prsníkov a pri poruchách cyklu aj gynekologické vyšetrenie.

Najvhodnejší termín pre operačný zákrok je 1. týždeň po menštruácii, kedy je tkanivo menej prekrvené a je znížená retencia vody v organizme. Je vhodné pred zákrokom aspoň 1-3 mesiace vynechať hormonálnu antikoncepciu a mala by byť ½ až 1 ročná pauza od posledného kojenia.

Pred operačným zákrokom je nutné aspoň 6 hodín nejesť, nepiť a nefajčiť minimálne 14 dní.!

Klientka prichádza na naše pracovisko v deň operácie asi 1 hodinu pred plánovaným zákrokom. Po prezlečení sa do operačného odevu, sú jej podané lieky za účelom premedikácie, to znamená zníženia predoperačného stresu. Operatér následne u klientky, ktorá má v sede zvesené horné končatiny pozdĺž tela, vyznačí miesto posunutia bradavkovo-dvorcového komplexu, a je zhotovená predoperačná fotodokumentácia. Po zakreslení prechádza na operačnú sálu, kde je uložená na operačný stôl. Anesteziologická sestra jej zavedie vnútrožilovú kanylu aje uvedená anesteziólogom do celkovej anestézy.

Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa je prevedený samotný výkon. Na záver operácie sa operačná rana v prípade potreby drénuje, uzatvorí sa, rany sú zakryté sterilným krytím a klientke je naložená fixačná podprsenka.

Po skončení operácie a po zobudení z celkovej anestézy zostáva klientka najprv asi dve hodiny na lôžku na operačnej sále. V tomto čase dochádza k odbúravaniu liekov, klientka sa preberá, začína vnímať okolie. Asi po dvoch hodinách je prevezená do pozákrokovej izby, kde je preložená na lôžko. Tu zostáva počas jednej noci na pozorovanie. V tomto čase je pre ňu k dispozícii sestra alebo lekár, ktorý jej pomáhajú s postupným príjmom tekutín, takisto ukončujú podávanie infúznej liečby a analgetickej liečby ( proti bolesti ). Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz rany, odstránené sú drény, ak boli použité a klientka je v doprovode prepustená do domáceho ošetrenia.

Pooperačné kontroly sú vykonávané podľa potreby, najneskôr však po 14-tich dňoch od operácie na odstránenie stehov. Počas tejto doby odporúčame práceneschopnosť klientky. V pooperačnom období, po 48 hodinách, je umožnené klientke prsia sprchovať, ale ranu nerozmáčať.

Návrat do zamestnania je možný po 1-2 týždňoch a zvýšená fyzická aktivita po 1-2 mesiacoch.

Je nutné po dobu 6-8 týždňov nosiť špeciálnu fixačnú podprsenku.

KOMPLIKÁCIE:

 • Krvácanie: riešením je podanie liekov na zvýšenie zrážania krvi. Pri silnom krvácaní môže byť potrebné otvoriť operačnú ranu a nájsť zdroj krvácania.
 • Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a zadrénovanie rany.
 • Opuch: bežný sprievodný jav, najvýraznejší býva na 3. deň od operácie. Potom postupne ustupuje, avšak známky opuchu môžu byť pozorovateľné aj mesiac po operácii.
 • Seróm: menší seróm si nemusí ani klientka, ani operatér všimnúť, objemovo väčší je neprehliadnuteľný. Dôležité je nezľaknúť sa a nepodľahnúť pokušeniu na odstránenie serómu punkciou. Takto môže dôjsť k jeho infikovaniu a zbytočným komplikáciám.Seróm ponechávame na spontánne vstrebanie, ktoré môže však trvať aj niekoľko týždňov. Podstatné je však, že vždy dôjde k jeho vstrebaniu.
 • Bolesť: je nevyhnutným sprievodným znakom každej operácie. Riešením je podávanie analgetík – liekov proti bolesti.
 • Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta operácie: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor. Citlivosť kože môže zostať aj trvale znížená.
 • Nevyhovujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy alebo silikónová náplasť na jazvu resp. masáže jazvy.
 • Zvýšená citlivosť v oblasti jazvy: zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, masáže jazvy alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
 • Kontrahujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.
 • Keloidná jazva: vážna, ale našťastie zriedkavá komplikácia. Riešením sú masáže jazvy, kryoterapia, aplikácia kortikoidov atď. Žiadne riešenie však nie je jednoznačne účinné. Môže priniesť zlepšenie stavu, avšak po ukončení liečby sa môže stav vrátiť.
 • Asymetria: ani za normálnych okolností nemôžeme na tele človeka rátať s absolútnou symetriou.
 • Odumretie bradavky a dvorca: vážna komplikácie, kedy sú tkanivá ponechané na sekundárne zhojenie. Po určitom čase( 6 mesiacov ) je možné pristúpiť k rekonštrukcii bradavky a dvorca.
 • Zmeny pigmentácie (sfarbenia): zmeny pigmentácie bradavky a dvorca je možné korigovať tetovaním.
 • Porušenie mliekovodov: je samozrejmý jav pri redukcii prsníkov. Ako problematické sa môže prejaviť pri kojení po redukcii prsníkov. Následkom prerušenia mliekovodov môže byť tvorba cýst v prsníku. Tie je niekedy nutné odstrániť.

Cena:

 • Operačný výkon: 1940,- EUR
 • Celková anestéza: 490,-EUR
 • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 70,- EUR

 • Histologické vyšetrenie tkaniva: 100,- EUR

 • Fixačná podprsenka 1 kus: 60,- EUR

 • elastické punčochy : v cene
 • konzultácie a pooperačné kontroly : v cene

 • Spolu: od 2800,- EUR

Foto pracoviska: