Odstránenie implantátov a modelácia prsníkov – je operáciou, ktorá sa vykonáva za účelom zlepšenia ich tvaru, polohy a ich pevnosti po vybratí implantátov. Vybratie implantátov veľmi často vedie k výraznému zmenšeniu objemu prsníkov ako pri výraznej redukcii hmotnosti. Prsia po strate objemu môžu poklesnúť a môžu mať prebytok kože, niekedy môže dôjsť aj k poklesu pozície bradaviek. Je zaujímavé, že napriek rozsahu zákroku, je to len málo boľavý zákrok. Niekedy sa klientky  vrátia do práce už na 3-4 deň. Samozrejme ide o prípady viac menej administratívnej práce.

Táto operácia odstraňuje nadbytok kože na prsníku a okolo nich, modeluje tkanivo – žľazu prsníka tak, aby sa komplex bradavky a dvorca presunul do vyhovujúceho postavenia a zlepšila sa aj projekcia prsníka.

INDIKÁCIOU k operácii je pokles prsníkov spôsobený vybratím implantátu a stratou objemu prsnej žľazy po vybratí implantátu. Príčiny vybratia implantátu môžu byť rôzne. Napríklad problémy s implantátmi ako:

Výrazná kapsulárna kontraktúra spojená s výpotkom v prsníkoch

Infekcia v okolí implantátov

BIALCL: je to nádor lymfatického tkaniva, ktorý môže vzniknúť v tele v okolí cudzieho materiálu. Tento typ nádoru je veľmi zriedkavý a ak by sa vyskytol u klientky, tak by o osude implantátov rozhodol onkológ.

BII: Je súbor nešpecifických telesných príznakov, ktoré klientky dávajú do súvisu s implantátmi. Medzi príznaky môže patriť : bolesť svalov a kĺbov, vypadávanie vlasov, zhoršenie ekzému, akné atď.

 

PRED OPERÁCIOU je vhodné absolvovať DVE stretnutia – konzultácie. Ich hlavným cieľom je, aby klientka vysvetlila lekárovi svoje predstavy a očakávania, aby jej lekár vysvetlil možnosti úpravy a určil, či sú očakávania klientky realistické alebo nie. Takýmto spôsobom sa predchádza nedorozumeniam a možnému sklamaniu klientky a buduje sa vzťah založený na dôvere.

 

OPERAČNÝ ZÁKROK sa vykonáva v celkovej anestézii. Pred operáciou sú NEVYHNUTNÉ doplňujúce vyšetrenia. Potrebné je interné predoperačné vyšetrenie, ktorého záver povie či môže, alebo nemôže byť klientka operovaná. K internému vyšetreniu sú potrebné odbery krvi na hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie vnútorného prostredia. Tiež je určite potrebné ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.  Anesteziologické predoperačné vyšetrenie vykonáva u nás na ambulancii anesteziológ MUDr. Ján Švehlík st. a jeho cena je zahrnutá v cene zákroku.

NAJLEPŠÍ termín pre operačný zákrok je  čas, kedy má klientka kľud na zotavenie. To znamená , že sa vie uvoľniť v práci a tiež má menej povinnosti v domácnosti a s deťmi.

Pred operačným zákrokom je nutné aspoň 6 hodín nejesť, nepiť. Ideálne je vynechať fajčenie počas posledných 14 dní.

Klientka prichádza na naše pracovisko v deň operácie asi 1 hodinu pred plánovaným zákrokom. Po prezlečení sa do operačného odevu, sú klientke podané lieky za účelom premedikácie, to znamená zníženia predoperačného stresu. Operatér následne na jej tele zakreslí body, podľa ktorých bude prebiehať operačný výkon a je zhotovená predoperačná fotodokumentácia. Po zakreslení prechádza na operačnú sálu, kde je uložená na operačný stôl. Anesteziologická sestra jej zavedie vnútrožilovú kanylu a následne je uvedená anesteziólogom do celkovej anestézy a sú jej zároveň podávané aj antibiotiká.

Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa je prevedený samotný výkon. Rezy pri tomt type zákroku sa robia buď okolo dvorca, alebo aj okolo dvorca a vertikálne do podprsnej ryhy, alebo pri veľkom poklesa aj v podprsnej ryhe.Na záver operácie sa operačná rana v prípade potreby drénuje, uzatvorí sa, rany sú zakryté sterilným krytím a klientke je naložená fixačná podprsenka.

PO SKONČENÍ OPERÁCIE a po zobudení z celkovej anestézy zostáva klientka najprv asi dve hodiny na lôžku na operačnej sále. V tomto čase dochádza k odbúravaniu liekov, klientka sa preberá, začína vnímať okolie. Asi po dvoch hodinách je prevezená do pozákrokovej izby, kde je preložená na lôžko. Tu zostáva počas jednej noci na pozorovanie. V tomto čase je pre klientku k dispozícii sestra alebo lekár, ktorý jej pomáhajú s postupným príjmom tekutín, takisto ukončujú podávanie infúznej liečby a analgetickej liečby ( proti bolesti ). Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz rany, odstránené sú drény, ak boli použité a klientka je v doprovode prepustená do domáceho ošetrenia.

Klientka je pozývaná na kontroly podľa potreby, najneskôr však po 14-tich dňoch od operácie na odstránenie stehov. Počas tejto doby odporúčame práceneschopnosť klientky. V pooperačnom období, po 48 hodinách, je umožnené klientke prsia sprchovať, ale ranu nerozmáčať.

Návrat do zamestnania je možný po 1-2 týždňoch, 3 týždne sa odporúča kľudový režim, namáhavejšie aktivity je možné vykonávať po 6-8 týždňoch. Je nutné po dobu 6-8 týždňov nosiť špeciálnu fixačnú podprsenku.

Výsledná veľkosť prsníkov závisí od veľkosti vlastnej žľazy. Niekedy sa to dá odhadnúť takým spôsobom, že sa pokúsite chytiť rukou  a prstami žľazu na implantáte.

KOMPLIKÁCIE:

 1. Krvácanie: riešením je podanie liekov na zvýšenie zrážania krvi. Pri silnom krvácaní môže byť potrebné otvoriť operačnú ranu a nájsť zdroj
  krvácania.
 2. Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a zadrénovanie rany.
 3. Opuch: bežný sprievodný jav, najvýraznejší býva na 3. deň od operácie. Potom postupne ustupuje, avšak známky opuchu môžu byť
  pozorovateľné aj mesiac po operácii. Môže byť asymetrický
 4. Seróm: menší seróm si nemusí ani klientka, ani operatér všimnúť, objemovo väčší je neprehliadnuteľný. Dôležité je nezľaknúť sa a nepodľahnúť
  pokušeniu na odstránenie serómu punkciou. Takto môže dôjsť k jeho infikovaniu a zbytočným komplikáciám.Seróm ponechávame na spontánne
  vstrebanie, ktoré môže však trvať aj niekoľko týždňov. Podstatné je však, že vždy dôjde k jeho vstrebaniu.
 5. Bolesť: je nevyhnutným sprievodným znakom každej operácie. Riešením je podávanie analgetík – liekov proti bolesti. Takisto môže byť
  asymetrická. To znamená, že jedna strana môže bolieť viac ako druhá, resp. jedna nemusí bolieť vôbec.
 6. Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta operácie: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor. Citlivosť
  kože môže zostať aj trvale znížená alebo zvýšená.
 7. Možnosť dočasnej alebo trvalej straty citlivosti bradaviek a/alebo prsníkov: zlepšenie môže priniesť časový faktor, avšak citlivosť môže
  ostať aj trvale znížená alebo zvýšená.
 8. Zvýšená citlivosť v oblasti jazvy: zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, masáže jazvy alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
 9. Nevyhovujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy alebo silikónová náplasť na jazvu resp. masáže jazvy.
 10. Kontrahujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.
 11. Keloidná jazva: vážna, ale našťastie zriedkavá komplikácia. Riešením sú masáže jazvy, kryoterapia, aplikácia kortikoidov atď. Žiadne riešenie
  však nie je jednoznačne účinné. Môže priniesť zlepšenie stavu, avšak po ukončení liečby sa môže stav vrátiť.
 12. Asymetria uloženia dvorcov a bradaviek: ani za normálnych okolností nemôžeme na tele človeka rátať s absolútnou symetriou.
  V prípade výraznejšej asymetrie je nutné dokorigovať ich polohu ďalším operačným zákrokom.
 13. Okrajová nekróza kože alebo dvorca: Možná komplikácia, ktorá je riešiteľná dotetovaním.
 14. Nespokojnos s výsledným tvarom prsníkov: Pri tomto type zákroku je klientka vždy upozornená, že je možné, že v jednej operácii sa nedosiahne ideálny, symetrický tvar prsníkov. Preto je vždy možné, že bude potrebná ešte jedna operácia – etapa za účelom riešenie problému. Takáto operácia ja samostatne hradeným zákrokom.

Cena:

 • Operačný výkon: 2070,- EUR
 • Celková anestéza: 490,-EUR
 • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 90,- EUR
 • Histologické vyšetrenie tkaniva: 100,- EUR

 • Fixačná podprsenka 1 kus: 60,- EUR

 • elastické punčochy : v cene

 • konzultácie a pooperačné kontroly : v cene

 • Spolu: od 2950,- EUR

Foto pracoviska: