Znamienka alebo pigmentové lézie tvoria rozsiahlu skupinu zmien na koži, ktoré charakterizuje lokalizácia, veľkosť, farba, ohraničenie a okraje. Ak hovoríme o znamienkach, najčastejšie hovoríme o pigmentových névoch, ktorých farba môže byť od sivej, cez hnedú až po takmer čiernu. Tvorené sú bunkami, tzv. melanocytmi.

Podľa toho, v akej hĺbke kože sa tieto bunky nachádzajú, rozdeľujeme ich na:

 1. epidermálne névy
 2. junkčné névy
 3. intradermálne névy
 4. zložené névy

Najčastejšie ide o nezhubné nádory kože, ktoré sa však za určitých okolností môžu transformovať na malígny melanóm. Ide o veľmi zhubný kožný nádor, ktorý je len minimálne citlivý na chemoterapiu, ožiarenie alebo imunomodulačnú liečbu. Preto má veľký význam hlavne prevencia vzniku tohto nádoru. Aj keď u väčšiny znamienok je pravdepodobnosť vzniku melanómu nízka, je vyššia u dysplastických znamienok. Ide o znamienka, o ktorých zjednodušene môžeme povedať, že sa už mikroskopicky len ťažko odlišujú od malígneho melanómu, ale ešte nemajú zhubný potenciál. Práve tento typ znamienok je potrebné včas odstrániť. Keďže to, že je znamienko dysplastické nám povie až mikroskopické vyšetrenie, je na lekárovi, ktoré znamienko považuje za pravdepodobne dysplastické. Bolo vyvinutých viacero metód na pomoc pri rozhodovaní ( napr. dermatoskopia, či už svetelná alebo digitálna ), avšak najväčším pomocníkom pri rozhodovaní je skúsenosť chirurga. Ten musí mať tento typ znamienok ,, v oku ´´.

Kontraindikácie ( kedy nie je vhodné operovať ):

Nevhodné je operovať znamienka v prípade krvácavých stavov a znížení imunity u pacienta. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť.

Predoperačný priebeh:

Pred operáciou nie sú nevyhnutné žiadne doplňujúce vyšetrenia v prípade, ak ide o zdravého klienta/ku. Ak má klient/ka vážne sprievodné ochorenia, je vhodné nechať pred operáciou urobiť aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia. Vo vážnych prípadoch môžeme nechať doplniťaj interné predoperačné vyšetrenie.

Operačný priebeh:

Operácia je vykonávaná v lokálnom – miestnom znecitlivení. Anestetikum je podávané injekčne, do okolia znamienka. V priebehu 2-5 minút od podania je miesto necitlivé natoľko, že je možné vykonať operačný výkon bezbolestne. Znamienko sa odstraňuje najčastejšie s asi 2-3 mm bezpečnostným lemom, tak, aby bolo odstránené celé. Po odstránení znamienka sa v operačnej rane najprv vykoná zastavenie krvácania a následne sa rana uzatvorí – zošije. Niekedy sa šije len v jednej vrstve, inokedy vo viacerých vrstvách, v závislosti od hĺbky a veľkosti operačnej rany. Následne je rana krytá sterilným krytím alebo obväzom.

Pooperačný priebeh:

Klient/ka po operácii ihneď odchádza domov. Je poučený/á o starostlivosti o ranu. Na kontrolu prichádza podľa potreby, resp. po 7 – 14-tich dňoch od operácie na odstránenie stehov. V tom čase dostane aj výsledok histologického vyšetrenia. Na základe výsledku je doporučený ďalší postup liečby a starostlivosti. V prípade negatívneho histologického vyšetrenia nie je nutné sledovanie klienta/ky.

V prípade potvrdenia diagnózy dysplastického znamienka by mal/a byť klient/ka predvolávaná na pravidelné kontroly. No a v prípade potvrdenia diagnózy malígny melanóm je nevyhnutné odoslať klienta/tku na vyšetrenie do melanómovej komisie, ktorá sa schádza približne raz týždenne v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura V Košiciach. V tejto komisii je k dispozícii klientom/kám plastický chirurg, kožný lekár a tiež onkológ. Títo odborníci po vzájomnej konzultácii stanovia ďalší postup liečby.

Možné komplikácie po odstránení znamienka:

 1. Krvácanie: riešením je podanie liekov na zvýšenie zrážania krvi.
 2. Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a zadrénovanie rany.
 3. Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta operácie: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor. Citlivosť kože môže zostať aj trvale znížená.
 4. Nevyhovujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy alebo silikónová náplasť na jazvu resp. masáže jazvy. Niekedy sa používa na korekciu jazvy frakčný laser alebo injekcie kortikoidov.
 5. Zvýšená citlivosť v oblasti jazvy: zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, masáže jazvy alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
 6. Kontrahujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.

Príklady, ako môže vyzerať naozajstný malígny melanóm:

Cena:

 • jedno znamienko na tele: od 80,- EUR
 • jedno znamienko na tvári: od 80,- EUR

 • histologické vyšetrenie jedného znamienka: od 20,- EUR

Foto pracoviska: