V prípade OTOPLASTIKY ide o zákrok na jednej alebo oboch ušniciach, ktorého cieľom je korekcia odstávania ušnice od hlavy. Najčastejšou skupinou pacientov, ktorí podstupujú tento zákrok, sú muži a ženy vo veku od 15 do 35 rokov, pripravení podstúpiť drobné riziko za účelom zvýšenia sebavedomia a pocitu spokojnosti samého/samej so sebou a svojím výzorom. Ich cieľom je môcť konečne nosiť krátke vlasy alebo u žien vlasy v cope. Každý deň a za každých okolností.

PACIENT/KA k nám obyčajne prichádza so sťažnosťou a ponosovaním sa na to, že od puberty trpí odstávaním ušníc, že bol/a terčom pripomienok zo strany spolužiakov a kamáratov. Vo väčšine prípadov problém riešia zakrývaním dlhšími vlasmi alebo pritlačením ušníc pomocou čelenky alebo vlasov v cope.

PRED OPERÁCIOU NIE SÚ POTREBNÉ VYŠETRENIA KRVI V PRÍPADE, AK IDE O ZDRAVÉHO/Ú PACIENTA/KU. Ak má pacient/ka akékoľvek sprievodné ochorenia, je vhodné nechať pred operáciou urobiť aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia. Vo vážnejších prípadoch požadujeme interné predoperačné vyšetrenie.

PACIENT/KA prichádza na naše pracovisko v deň zákroku, asi hodinu pred výkonom. Po prezlečení je vyhotovená fotodokumentácia predoperačného stavu. Pacient/ka je následne prenesený/á na operačnú sálu, kde je uložený/á na operačný stôl. Operatér s pomocou sestry umyjú operačné pole, v tomto prípade tvár a okolie ušníc a obložia ho sterilným krytím.

Operácia je vykonávaná v miestnom znecitlivení. Anestetikum je podávané injekčne, do každej ušnice v troch vpichoch. Anestetikum obsahuje aj drobné množstvo látky na vyvolanie stiahnutia ciev, a tým zníženia možného krvácania a vzniku modrín a opuchov. V priebehu 2-5 minút od podania, je miesto necitlivé natoľko, že je možné vykonať operačný výkon BEZBOLESTNE . Rez je vedený na zadnej strane ušnice, asi 1 cm od jeho okraja. Operatér odstráni asi 1 cm prebytočnej kože a preparuje chrupavku ušnice. V ďalšej fáze operácie chrupavku modeluje 4 – 7 fixačnými, nevstrebateľnými stehmi. Pred uzatvorením rany operatér skontroluje, či rana nekrváca, a uzatvorí ranu pokračujúcim vstrebateľým stehom. Na ušnicu je priložený modelačný prúžok vaty a rovnaký postup sa vykoná na druhej ušnici.

PACIENT/KA má ihneď po operácii ušnice obviazané a naloženú elastickú bandáž ušníc. Na kontrolu prichádza na druhý resp. tretí deň od operácie, kedy sa spraví preväz, skontroluje sa lokálny stav, odstránia sa pretečené obväzy. Podľa potreby je nasledujúca kontrola o 7 dní od operácie. Počas tejto kontroly sa vykoná toaleta rany a vymenia sa obväzy. Po 14 dňoch od operácie sa pri kontrole odstráni bandáž natrvalo, pacient/ka je poučená o nutnosti nosenia čelenky na noc a pri športe počas nasledujúcich 8 – 12 týždňov.

Tak, ako každý operačný zákrok, aj korekcia odstávajúcich ušníc má svoje úskalia. Napriek tomu, že na ne neradi myslíme, musíme o nich hovoriť. A musíme mať pre ne ADEKVÁTNE RIEŠENIA.

KOMPLIKÁCIE:

 1. Krvácanie: riešením je podanie liekov na zlepšenie zrážania krvi.
  Krajným riešením je otvorenie operačnej rany a identifikácia krvácajúcej cievy.
 2. Infekcia: riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a drenáž rany
 3. Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta operácie: zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor.
  Citlivosť kože môže zostať mierne znížená aj trvale.
 4. Nevyhovujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy alebo silikónové náplaste na jazvu resp. masáže jazvy.
 5. Zvýšená citlivosť v oblasti jazvy: zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, masáže jazvy alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
 6. Kontrahujúca jazva: riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy.
 7. Keloidná jazva: je to vážna komplikácia, ale našťastie v tejto lokalite extrémne zriedkavá.
  Riešením sú masáže jazvy, kryoterapia, aplikácia kortikoidov atď. Žiadne riešenie však nie je jednoznačne účinné. Môže priniesť zlepšenie stavu, avšak po ukončení liečby sa môže stav vrátiť.
 8. Zvýšená citlivosť ušníc: je to prechodný stav, a k jeho úprave pomáha jednak nosenie čelenky, nevystavovanie ušnice chladu,
  analgetická liečba ( Paracetamol, Ibuprofen atď. )
 9. Zmeny farby kože ušnice: k týmto zmenám dochádza najčastejšie následkom vstrebávania krvnej zrazeniny.
  Zmeny sú dočasné, aj keď v niektorých prípadoch môžu pretrvávať dlhší čas.
 10. Asymetria: je to relatívne bežná komplikácia. Pokiaľ je asymetria väčšieho rozsahu, riešením je reoperácia a korekcia nevyhovujúcej ušnice.
  Pokiaľ je asymetria minimálna, je vhodné odkonzultovanie si problému s operatérom. Platí tu pravidlo nepanikáriť, počkať a postupne hľadať vyhovujúce riešenie. Najlepšie je, ak je pacient / ka na túto možnú komplikáciu pripravený/á pred operáciou s dostatočným predstihom.

Nevhodné je operovať v prípade krvácavých stavov a znížení imunity. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť.

VO VŠETKÝCH OSTATNVÝCH PRÍPADOCH JE VÝSLEDOK POTEŠENÍM PRE PACIENTA / KU A SATISFAKCIOU PRE OPERATÉRA.

Cena:

 • Spolu od 800,- EUR

Ceny stanovené v cenníku sú maximálne pre daný výkon. V závislosti od lokálneho nálezu môže byť cena z výkon primerane upravená – znížená.

Foto pracoviska: