KOREKCIA DEFORMÍT NOSA (Rhinoplastika)

Ide o veľmi delikátnu operáciu pre množstvo anatomických štruktúr, s ktorými chirurg pracuje. Každá štruktúra si vyžaduje samostatný citlivý prístup a tým pádom aj samostatné inštrumentáriu. Nos je dominantou tváre a v plastickej chirurgii má aj dominantné postavenie.

Foto pracoviska: