Všetky potrebné doplňujúce vyšetrenia sú pacientke oznámené po dohodnutí typu a termínu operácie. Ide o vyšetrenia krvi, krvného obrazu, zrážanlivosti krvi, vnútorného prostredia, EKG, interné predoperačné vyšetrenie, anesteziologické predoperačné vyšetrenie, v závislosti na druhu a zložitosti operačného výkonu.