Je to jednak primárne vyšetrenie u plastického chirurga. Najčastejšie ide o operáciu horných viečok. Táto je aj jednoduchšia. Operuje sa v lokálnom znecitlivení, teda pacientka musí vydržať pichnutie injekcií do viečok. Do jednoho viečka je to asi 1 – 3 injekcie. Operačný výkon trvá asi 30 minút na jednom viečku. Po operácii je veľmi dôležité chladenie viečok, nakoľko ide o jemné, poddajné tkanivá s výrazným sklonom k opuchu. Takmer istotou pri tejto operácii sú aj rozsiahle modriny okolo očí. Tieto pretrvávajú asi 2 – 3 týždne. Najlepšie sú maskovateľné tmavými okuliarmi.

Jazvy po operácii sú prakticky nezistiteľné. Komplikácie sú rovnaké ako pri iných výkonoch s jedným rozdielom, že pri operácii dolných viečok musí chirurg dávať zvlášť pozor , aby neodstránil príliš veľa tkaniva, nakoľko by mohlo dôjsť k vyvráteniu viečka navonok.