Rhinoplastika je jednou z najdelikátnejších operácií v estetickej chirurgii. Už pred operáciou môže mať pacient len chyby v tvare nose, alebo môže mať aj problémy s dýchaním. V prvom prípade je na plastickom chirurgovi aby operačný zákrok urobil tak, aby nedošlo k zhoršeniu resp. k zmene priechodnosti dýchacích ciest, v druhom prípade je úlohou plastického chirurga zlepšiť ich priechodnosť, najčastejšie zákrokom na nosovej prepážke. Jazvy po operácii sú minimálne, ak ide o prístup z vnútra nose prakticky neviditeľné. Ak ide o otvorený prístup je prítomná len minimálna jazva na spodine nosa.