Spevnenie prsníkov resp. ich zodvihnutie je výkon, ktorý vyhľadávajú pacientky najčastejšie pre pokles po pôrode alebo prudkom znížení telesnej hmotnosti. Ide o postup, pri ktorom sa z prsníka odstráni časť prebytočnej kože. Obsah prsníka, to znamená žľaza a tukové tkanivo ostáva nedotknuté. Jazvy na prsníku sú podľa zvoleného postupu buď okolo dvorca, alebo okolo dvorca a priamo dolu do záhybu pod prsníkom alebo okolo dvorca a v tvare obráteného T pod prsníkom. Jednotlivé operačné postupy sa delia podľa toho o aký veľký pokles prsníkov ide.

Čo sa jaziev týka, ich vzhľad je individuálny podľa typu hojenia jednotlivej pacientky. V ideálnom prípade ide po vyzretí jazvy o tenký prúžok menej pigmentovaného tkaniva. Definitívny vzhľad však jazva môže nadobudnúť aj po čase dlhšom ako jeden rok. Nakoľko sa tento zákrok netýka samotného tkaniva prsníka, pacientka nemá po operácii problémy s kojením, môže byť mierne znížená citlivosť dvorca a bradavky.