Estetické operácie sa robia počas celého roka. Na niektorých pracoviskách redukujú počet operácii v letných mesiacoch. Podstatná nie je ani tak časť roka ako obdobie, ktoré si vyberie pacient. Najlepšie je si vybrať čas, kedy má pacientka voľnejší režim v práci a môže si zobrať dovolenku. V procese prípravy na operáciu je vhodná, kľudná, uvoľnená atmosféra, dostatok času na premyslenie si výkonu, dostatok času na konzultácie s chirurgom. Pacientka prichádza na operáciu poučená, vie čo ju čaká a vie ako sa postaviť k jednotlivým postupom počas liečby. V pooperačnom období po prepustení z operácie má dostatok času pre samú seba, bez stresu, fajčenia a nedostatku spánku. Takéto obdobie je ideálne pre hojenie rany
a pre celkový výsledok nášho snaženia.