Odstránenie previsu kože brucha – dermolipectomia je výkon, kedy sa odstraňuje previs kože brucha pod pupkom. Najčastejšie ide o ženy po pôrode alebo o pacientky po výraznejšom schudnutí. Ide o relatívne rozsiahly výkon, kedy sa uvoľňuje kože s podkožným tukom prakticky na celom bruchu. Jazva po operácii je umiestnená do oblasti bikín horizontálne, tak ako po cisárskom reze. Ideálne je pred operáciu dosiahnuť ustálenú hmotnosť aspoň počas šiestich meiacov, nakoľko ak po operácii dôjde k výraznému schudnutiu resp. pribratiu, jazva v podbrušku môže deformovať okolie.