Pre samotného operatéra je najlepšie operovať nefajčiara. Ak je to možné je dobre prerušiť fajčenie aspoň dva týždne pred operáciou a pokračovať aspoň dva týždne po operácii. Po tejto dobe je najlepšie sa k fajčeniu nikdy nevrátiť.