Vo všeobecnosti antikoncepcia nie je kontraindikáciou operácie v celkovej alebo lokálnej anestézii. Je potrebná len zvýšená pozornosť na možnosť tvorby zrazenín v žilách dolných končatín. Tomuto faktu sa predchádza buď používaním bandáže dolných končatín alebo podávaním Aspirínu. Toto riziko však zaniká po mobilizácii pacientky po operácii.