MIX Švehlíkovky

Kombinovaný operačný zákrok – augmentácia a modelácia prsníkov – vykonávame vtedy, ak samotnou augmentáciou nevieme dosiahnuť uspokojivý tvar prsníkov. Najčastejšou skupinou vhodných pacientok sú ženy po kojení alebo po redukcii hmotnosti.

Prvá polovica operácie je totožná s augmentáciou prsníkov. To znamená, že jej cieľom je dodanie objemu. Dostať prsia do veľkosti, ako si ich klientka žiada. Zvyčajne používam anatomické implantáty, pretože tie lepšie kopírujú tvar prsníka. Je však možné na žiadosť pacientky použiť aj okrúhle implantáty.

Čo sa týka projekcie implantátov, tak zvyčajne volím implantáty  s vyšším profilom, avšak aj toto rozhodnutie musí byť v súlade s prianím pacientky. Je teda možné použiť aj nižšie profily implantátov.

Ide o dva operačné zákroky vykonané v jednej dobe. Trvanie operácie je teda dlhšie ako pri augmentácii. Zvyčajný čas operácie je okolo 2-2,5 hodiny. Závisí to od toho, či implantát vkladáme rezom okolo dvorca alebo v podprsnej ryhe, tiež od toho, či korigujeme asymetriu prsníkov.

Asymetria prsníkov môže byť korigovaná jednak rozdielnymi implantátmi a tiež odobratím malého množstva žľazy z väčšieho prsníka.

Pred operáciou je vhodné absolvovať dve stretnutia – konzultácie. Ich hlavným cieľom je, aby klientka  vysvetlila lekárovi svoje predstavy a očakávania, aby jej lekár vysvetlil možnosti úpravy a určil, či sú očakávania klientky realistické alebo nie. Takýmto spôsobom sa predchádza nedorozumeniam a možnému sklamaniu klientky a buduje sa vzťah založený na dôvere.  Cieľom konzultácii je určenie veľkosti, tvaru, typu a umiestnenia implantátu. Ďalej je predbežne určený postup modelácie s výslednými jazvami.  Umiestnenie jaziev je stanovené len predbežne, nakoľko pred vložením implantátov to nie je možné. Takisto je stanovená veľkosť fixačnej podprsenky.  Zo strany lekára sú vykonané merania klientky a je stanovený termín operačného výkonu.

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii. K tomu pacientka potrebuje interné predoperačné vyšetrenie od lekára – internistu, ktorý zhodnotí jej stav a povie, či môže byť operovaná. Ak áno, tak pacientka  prichádza na pracovisko v deň operácie.  Prezlečie sa, uloží si osobné veci a prichádza na operačnú sálu, kde ju očakáva celý personál.   Potom je uvedená do celkovej anestézie. V čase úplného znecitlivenia je vykonaný zákrok. Operačný prístup pre vloženie implantátov je volený zvyčajne rezom okolo dvorca.  Po vložení implantátov sa vykoná dočasné uzavretie operačnej rany a začína sa plánovať modelácia prsníkov. Po zakreslení rezov sa pokračuje v operácii. Po ukončení modelácie a kontrole tvaru a symetrie prsníkov sa naloží fixačná podprsenka a stabilizačný pás na prsia. Následne sa pacientka prebudí z celkovej anestézie  a prenesie na pooperačnú izbu.

Po operácii zostáva pacientka na pozorovanie na pracovisku počas 24 hodín. Je jej  podávaná  infúzna liečba, lieky proti bolesti a ak je potrebné, tak aj lieky proti zvracaniu. Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz lekárom – operatérom a pacientka je prepustená do domáceho ošetrenia. Stehy sú odstránené dva týždne od operácie.

Počas tejto doby odporúčame práceneschopnosť klientky. V pooperačnom období, po 48 hodinách, je umožnené klientke prsia sprchovať, ale ranu nerozmáčať. Klientka počas 8 týždňov nosí fixačnú podprsenku. Jej nosenie je zvlášť dôležité pri anatomických implantátoch.

Plné zaťaženie prsníkov po augmentácii a modelácii je možné za ideálnych okolností po ôsmich a viac týždňoch od operácie.  Ďalšie kontroly sú po pol roku a následne raz ročne. Každé dva roky je odporúčané USG vyšetrenie prsníkov. Samozrejme, ak si to pacientka žiada alebo je to nevyhnutné, je možné spraviť kontrolu prakticky kedykoľvek na základe telefonického dohovoru alebo e-mailom. Definitívny stav prsníkov je možné očakávať najskôr po dvoch mesiacoch od operácie, niekedy je však nutné počkať aj 6 mesiacov.

Najmenej vábivá ale súčasne najdôležitejšia je otázka pooperačných komplikácií. Tak ako každá operácia, aj augmentácia s modeláciou môže spôsobiť problémy.

Medzi skoré komplikácie patrí bolesť a krvácanie, odumretie kože prsníka alebo dvorca.
Ďalšia možná komplikácia je infekcia rany. K tejto môže dôjsť prakticky v ktoromkoľvek období.

Medzi neskoršie komplikácie patrí kapsulárna kontraktúra, BIA ALCL a prasknutie implantátu. Je potrebné vedieť, že každý implantát môže prasknúť a žiaden výrobca implantátov zatiaľ nezaručí, že ich implantát nikdy nepraskne.

Kkedy nie je vhodné operovať:

Nevhodné je operovať  v prípade krvácavých stavov a znížení imunity u klientky, zápalových ochorení prsníka, takisto v prípade nesplniteľných, nerealistických očakávaní klientky.  Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť a dokonalá predoperačná príprava.

V stručnosti na záver možno povedať, že v rukách dobrého operatéra je kombinovaný zákrok vhodný najmä pre pacientky z určitým základom objemu na prsiach, ktoré sú často poklesnuté. Cieľom je vymodelovanie prsníkov podľa želania pacientky a dodanie požadovaného  objemu.

Výsledkom by malo byť prirodzene, perfektne modelované poprsie s jazvami okolo dvorca, vertikálne od dvorca a v podprsnej ryhe.

Pred / Po:

Cena:

  • Operačný výkon: 3740,- EUR
  • Celková anestéza: 490,-EUR
  • Pooperačné sledovanie 24 hodín: od 60,- EUR
  • Histologické vyšetrenie tkaniva: 100,- EUR

  • Fixačná podprsenka 1 kus: 60,- EUR

  • elastické punčochy : v cene

  • konzultácie a pooperačné kontroly : v cene

  • Spolu: od 4550,- EUR

Foto pracoviska: